Tłumaczenie konsekutywne w biznesie

Istnieje pewien rodzaj tłumaczenia i przekładania języka obcego na ojczysty, który polega na tym, że jest przeprowadzane ustnie a nie na piśmie. Taki rodzaj tłumaczeń nazywa się tłumaczenia ustnymi. Mamy z nimi najczęściej do czynienia w przypadku różnego rodzaju wystąpień publicznych.

Konsekutywnie i dokładnie przetłumaczony tekst

dokładne tłumaczenia konsekutywneTłumaczenie ustne takiego wystąpienia polega na tym, że tłumacz zaczyna tłumaczenie dopiero wtedy, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź. Inaczej ten typ tłumaczenia nazywa się tłumaczeniem konsekutywnym. Bardzo ważne jest to, aby tego typu tłumaczenia były bardzo dokładne. W niektórych przypadkach jest to kluczowy element decydujący o wyborze tłumacza. Dokładne tłumaczenia konsekutywne polegają na tym, że tłumacz podczas wystąpienia prelegenta robi notatki. Po zakończeniu jego wypowiedzi tłumaczy na ich podstawie słowa osoby, która występowała. Zazwyczaj tłumacz stoi obok prelegenta. Takie tłumaczenia są popularne i często wykorzystywane w biznesie lub polityce. Kiedyś, gdy do korporacji w której pracuję, przyjechał szef z Azji także był przy nim tłumacz, który tłumaczył jego słowa. Koleżanka wtedy mi powiedziała, że tłumacz ten na stałe współpracuje z naszą firmą. Dzieje się tak dlatego, że osoby z zarządu naszej firmy nie pochodzą z naszego kraju. Mimo, iż większość z nas posługuje się dość powszechnym językiem angielskim, to delegaci, którzy jeżdżą po całym świecie chcą mieć pewność, że spotkania z pracownikami są dla wszystkich jasne i zrozumiałe. Dlatego też korzystają z obecności tłumacza i tłumaczeń, które są konsekutywnymi. 

Osobiście uważam, że takie podejście władz firmy jest profesjonalne i nie wprowadza nikogo w zakłopotanie. Mimo wszystko są osoby, które nie posługują się biegle angielskim a samym delegatom jest łatwiej i prościej mówić w swoim ojczystym języku, który jest tłumaczony przez specjalistę.