Przeglądy elektryczne w budynkach

Obecnie prawie w każdym budynku  i to niezależnie czy mówimy o budynku mieszkalnym, biurowym czy przemysłowym, znajdują sieci instalacji elektrycznej. Zdecydowanie w przypadku budynków innych niż mieszkalne wszelkiego rodzaju instalacje są bardziej złożone i rozbudowane, niżeli jest to w przypadku zwykłego budynku jednorodzinnego, aczkolwiek w obydwu wypadkach ważne jest to aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowania wymienionych zasobów

Kiedy dokonywać kontroli instalacji elektrycznej?

pomiary elektryczneZ elektryką nie ma żartów, jest to bardzo ważny fakt. Niewątpliwie nie jeden z nas przekonał się o tym fakcie, niejednokrotnie samodzielnie lub przynajmniej słyszał różne opowieści od swoich znajomych. W sieci elektrycznej płynie prąd zmienny o napięciu zazwyczaj zabójczym dla przeciętnego człowieka, dlatego wszelkie prace związane z elektryką powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowo okresowo powinno się wykonywać pomiary elektryczne, które zostaną potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawianym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z prawem budowlanym każda instalacja elektryczna powinna podlegać obowiązkowej kontroli co najmniej raz na pięć lat zgodnie z odpowiednimi przepisami. Oczywiście poza kontrolami okresowymi należy przeprowadzać odpowiednie pomiary w przypadku rozbudowy instalacji elektrycznej lub nawet w momencie gdy występują jakieś problemy podczas jej użytkowania.

Odpowiednio przeprowadzane przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych powinny zapobiec w przyszłości większości awarii związanych z jej użytkowaniem a w szczególności wszelkiemu rodzajowi przepięć i zwarć, które w najbardziej krytycznych momentach mogą prowadzić nawet do powstania ogniska ognia i wywołania pożaru całego budynku.