Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Potrącenie przez samochód bądź inny wypadek komunikacyjny, który wydarzył się zupełnie bez naszej winy, to należy nam się odszkodowanie za poniesione straty. Straty te mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne i w każdym przypadku sprawca zdarzenia musi zwrócić koszty leczenia bądź innych wydatków osobie poszkodowanej.

Odszkodowanie od sprawcy wypadku komunikacyjnego

odszkodowanie po wypadku komunikacyjnymUdział w jakimkolwiek wypadku samochodowym zawsze jest trudnym, a nawet traumatycznym przeżyciem. Bardzo często powoduje uszkodzenia ciała, bądź nawet poważny uszczerbek na zdrowiu, ale przy tym pojawią się także straty, których nie widać na pierwszy rzut oka, takie jak obrażenia psychiczne, zespół stresu pourazowego czy też ataki paniki i depresja. W każdym przypadku sprawca zdarzenia ma obowiązek pokryć koszty leczenia, a w tym koszty leków i sprzętów rehabilitacyjnych, koszty wizyt lekarskich, dojazdów na wizyty, czy też opłaty opieki nad poszkodowanym, jeśli taka potrzeba zaistniała. Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym jest uzyskiwane z polisy OC sprawcy, jednak należy skonsultować się z prawnikiem bądź specjalistą do spraw odszkodowań, gdyż towarzystwo ubezpieczeniowe może błędnie zinterpretować poniesione straty i nie wypłacić należnego odszkodowania, tylko znacząco je zaniżyć. Z tego względu niezbędna jest pełna i kompletna dokumentacja, której zbieranie musi rozpocząć się tuż po samym wypadku, czyli w placówce medycznej, która zleci badania powypadkowe, wykazujące uszkodzenie ciała osoby poszkodowanej. 

Każdy podmiot, który doprowadzi do wypadku komunikacyjnego, musi ponieść konsekwencje w postaci opłacenia kosztów leczenia osoby poszkodowanej. Osoba poszkodowana natomiast zawsze powinna ubiegać się o odszkodowanie, gdyż to umożliwi jej spokojną rekonwalescencję i dalszą rehabilitację.