Od startup’u do korporacji – profesjonalny logotyp

Budowanie pozycji i tożsamości firmy na rynku w dobie transformacji cyfrowej to duże wyzwanie dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Nowe trendy rozwoju gospodarki takie jak fintech, cutsomer jounrey czy IOT wpływają na każdy sektor rynku. Jak efektywnie skalować biznes? Jakie narzędzia pomogą nam w realizacji przedsięwziętych projektów biznesowych a w efekcie zdobyciu pozycji lidera na rynku?

Projekt strategii contentu i identyfikacji wizualnej

projektowanie logo poznańPopularny model góry lodowej Brake’a to jeden z najlepszych i najczęściej stosowanych w biznesie konceptów, który pozwala określić wizję i cele, jakie chcemy osiągnąć kierując swoje działania do jasno zdefiniowanej grupy docelowej za pomocą konkretnych narzędzi. Odpowiadając na poszczególne pytania zawarte w schemacie ice mountain precyzujemy profil klienta, który posłuży nam za podstawę w trakcie opracowywania identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Przygotowanie projektu logotypu stanowi podstawowy element komunikacji marketingowej pomiędzy organizacją a klientem, budując tym samym tożsamość firmy w umyśle kontrahenta, dlatego opracowując logo zadbajmy o jego spójność podkreślając mocne punkty projektu graficznego w taki sposób, aby stanowiły zgraną całość, wspierając wzajemnie jego poszczególne elementy. Corporate identity jest podstawowym filarem, który bezpośrednio tworzy wizerunek firmy na rynku. Współpraca z gronem doświadczonych profesjonalistów w zakresie jakim jest projektowanie logo Poznań umożliwi nam przygotowanie w fazie wstępnej kilku wariantów graficznych, aby móc spośród nich wyłonić najlepsze rozwiązanie i skupić się na jego doskonaleniu.

Średnie ceny za przygotowanie projektu logo wahają się od około 300,00 do 600,00zł. Ważne jest, aby przy współpracy z zespołem graficznym skupić się na stworzeniu prostego, oryginalnego rozwiązania, które podkreśli charakter organizacji i będzie zapadało w pamięć przyszłym klientom. W środowisku nasyconym wieloma rozwiązaniami designu ważny jest również fakt, aby zrealizowany projekt mógł na kolejnych etapach sprawnie funkcjonować w środowisku mediów oraz Internetu, dzięki czemu mamy szansę dotrzeć do szerszej liczby odbiorców.