Jak długo locha przebywa w kojcu porodowym?

W każdej hodowli trzody chlewnej bardzo ważnym pomieszczeniem jest porodówka. To właśnie w niej na świat przychodzą prosięta i hodowcom zależy na tym, by były one zdrowe. Aby tak się stało, konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków. Na pewno do podstawowego wyposażenia porodówki należy kojec porodowy.

Odporność na drobnoustroje a pobyt w kojcu

kojec porodowy dla lochKażda locha trafia do takiego kojca na dwa tygodnie przed wypraszaniem. Dlaczego jest to takie istotne, by wprowadzić lochę wcześniej? Przede wszystkim dlatego, że w porodówce panują nieco inne warunki. Locha musi przyzwyczaić się do środowiska bakterii i innych drobnoustrojów, które znajdują się w porodówce. Mniej więcej dwa tygodnie zajmuje takie przyzwyczajenie i wytworzenie odporności. Dzięki temu prosięta będą mogły z siarą pobierać odpowiednie przeciwciała i nie dojdzie do zakażenia konkretnymi szczepami znajdującymi się w porodówce. Dlatego kojec porodowy dla loch to bardzo istotny element porodówki, o którym nie można zapominać – nieważne czy gospodarstwo liczy kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset zwierząt. Wiadomo, że im więcej loch w hodowli, tym więcej kojców porodowych będzie potrzebnych. Na szczęście dostępność jest duża – można zamówić kojce nawet przez internet. Każdy hodowca powinien też wiedzieć o tym, jak długo po porodzie locha powinna pozostać w kojcu porodowym wraz z prosiętami. Optymalnie locha przebywa w kojcu od 4 do 6 tygodni po porodzie. Chodzi o to, by mogła spokojnie karmić młode – najpierw siarą, później mlekiem.

Dzięki temu prosięta nabierają odporności matczynej. Dopiero później młode warchlaki trafiają do odchowalni czyli warchlakarni, gdzie radzą sobie same. Stamtąd warchlaki trafiają do pomieszczenia nazywanego tuczarnią. Jak widać, znaczenie kojców porodowych jest bardzo duże.